!!! Brigáda - VRANIE JAZERO - ZRUŠENÁ !!!
Hospodár ObO 1
25.02.2020
1151x

Z dôvodu epidémie a ochrany zdravia je brigáda na Vraniom jazere pôvodne plánovaná na 4.4.2020 ZRUŠENÁ !!!

O náhradnom termíne vás budeme včas informovať.

MsO Košice Obo 1